Category "Blog"

9Čvc2018

Chtějí vaše děti koukat na videa v angličtině, ale vy nechcete, aby trávily čas u obrazovky? Chcete jim videa pouštět, ale nechcete naplnit jejich den pasivní činností? Pokud video odpovídá věku dítěte, určitě mu neuškodí. Samozřejmě ale platí: všeho moc škodí.

Videa jako Peppa Pig nebo seriály ze supersimpleonline.com mohou dětem předat relavantní slovní zásobu, prohloubit jejich vztah k cizímu jazyku a budou je bavit, takže se na ně budou chtít dívat opakovaně. Nebezpečím je, že vizuální stránka videí bývá dominantní a jazyk je dítě schopno vnímat pouze okrajově. Zároveň, ať chceme nebo ne, jde o pasivní formu předávání jazyka, která není tak efektivní jako aktivní zapojení dítěte do komunikace.

Rozhodnutí, zda dětem videa v angličtině pouštět, je na vás. Z metodického hlediska jsou velice vhodným doplňkem aktivního používání jazyka, ale vzhledem k nekonečnosti internetu je nutné pečlivě vybírat.

21Kvě2018

Jak na náš přístup k cizímu jazyku reagují děti? Na dotaz, co se dnes naučily často odpoví, že “nic”. Nepřijde jim totiž, že by se cokoliv učily. S čistajasna si ale doma začnou popěvovat písničku z našeho programu, nebo si vyžádají od rodiče pití tím, že řeknou: “water, please” a co je nejdůležitější, na další den strávený s First Steps, se moc těší.

A přesně o to nám jde. Chceme, aby se děti náš program bavil. Nutně si nemusí uvědomovat, jaký pokrok udělaly. Ale každému dítěti se pocit z celého dne postupně zlepšuje tím, že se situace opakují a ono pak rozumí čím dál tím víc.

To jak rychle se to stane, jak rychle začne přirozeně rozumět, jak rychle začne opakovat po lektorovi, co říká, to se samozřejmě liší dítě od dítěte. Nejdůležitější nicméně je, že dítě přišlo do kontaktu s cizím jazykem v pozitivním prostředí a ten pocit by měl vytrvat do dospělosti. Jen je nutné jako rodič dát jim důvěru a vytrvat. Na dlouhodobý přínos si sice počkáme, ale není nic lepšího než pozorovat spokojené dítě.

11Kvě2018

Co když dítě během anglického programu mlčí. Třeba se ani nezapojuje, jen je s ostatními dětmi ve skupince, ale v pohodě se nechá “převálcovat” extrovertnějšími dětmi. Znamená to, že se nic neučí? Rozhodně ne. Každé dítě reaguje jinak. Některé se zapojí okamžitě, hned začne opakovat, co dělá nebo říká lektor, některé děti potřebují času více. Navíc prožívají něco, čemu se říká “tiché období”. U každého dítěte může navíc probíhat různě dlouhou dobu. Během toho nicméně děti veškeré vjemy z okolí vnímají…absorbují, jen potřebují posbírat odvahu. Je důležité v tuto chvíli na děti netlačit, a nevytvářet na ně tlak. Ten naopak může zapříčinit to, že se dítě se dítě do budoucna zasekne a vytvoří si negativní emoci. Důvěřujme dítěti, jakmile sebere odvahu a projeví se, zjistíme, co všechno už umí.

9Dub2018

Co vše ovlivňuje to, jak člověk přijímá informace a učí se čemukoliv novému? V každém případě je to atmosféra, v které se v dané chvíli ocitá. Je ve stresu, nebo ho daná činnost baví? U dětí se tento dojem ještě násobí.

Je naprosto klíčové, abychom dokázali dítě zabavit. Dítě si nemusí uvědomovat, že se něco učí. Zpívá si písničku, kreslí si, nebo hraje hru. Je to právě při běžné činnosti, kdy mozek pracuje a přijímá informace nejlépe.

Dalším důležitým faktorem je pocit bezpečí. Dítě musí vědět, že mu nic nehrozí, nemá strach, není ve stresu, nikdo se na něj nezlobí, a všichni se mu snaží pomoct. Právě proto je pro nás důležitá role lektora, který náš program vede. Ten v ideálním případě umí tyto dvě podmínky dokonale skloubit.

17Bře2018

Slyšeli jste v poslední době spojení imerzní metoda, nebo program? Co to tedy je? Slovo pochází z anglického spojení “immersion programme”, často English immersion programme. Překlad takového slova znamená doslova ponoření, vpuštění.

A to je přesně to, co i my uděláme s dětmi. Doslova je ponoříme do angličtiny. Nejlépe k tomu dojde, když děti dělají běžné činnosti: hrají si, staví, vyrábí, kreslí, nebo se třeba oblékají. Během všech těchto činností děti můžeme vystavit anglickému prostředí. Lektor na ně mluví, nebo zpívá písničku. Dáváme dětem možnost všechny zcela běžné situace prožít v angličtině. Proč je to důležité? Tím, že se tyto situace pravidelně opakují, mozek přijme informace o pojmenování činností a slovních obratů výrazně přirozeněji a pamatuje si je déle.

17Bře2018

Děti velice dobře reagují na písničky. Je jedno, co a jak zpíváme. Děti přeci nesoudí, jestli zpíváme falešně. V našem programu FIRST STEPS proto melodie používáme jako instrukce. Upoutají pozornost a propojí slova s činností, kterou děti znají nebo právě dělají. Klíčem je repetice, pravidelné správně rytmicky vyslovované opakování výrazů, kdy není potřeba nic překládat, děti význam přirozeně zažijí, protože jde o činnost, kterou dobře znají, a o slova, která najednou nejsou cizí.

Zpíváme prakticky pořád! Vítáme nový den v kroužku s písničkou Make a circle. Zjišťujeme, jaké je počasí (How’s the weather). Před svačinou nebo obědem si zazpíváme, jaký máme hlad (Are you hungry?). Kreslíme si (I see something blue nebo třeba Shape song) Jdeme ven (Put on your shoes). Co takhle se přidat? Zkuste třeba This is the way po probuzení a uvidíte, že se vám bude mnohem lépe vstávat!

17Čvc2017

Určitě záleží na kvalitách daného lektora. Osobně bych dal přednost takovému lektorovi, který má vstřícný a respektující vztah k dětem, výuka dětí ho naplňuje, a který má angličtinu na nadstandardně vysoké úrovni. To je samozřejmě složitý profil, který je často snadnější naplnit angažováním rodilého mluvčího se zkušenostmi s výukou dětí.

Děti jsou v tomto věku schopny dokonale kopírovat zvuky, které slyší. Takže by chyby, které by nekvalitní lektor mohl napáchat, mohly být zásadní. Stejně tak to ale platí naopak. Nevhodně zvolený lektor může mít vliv na vztah dítěte k cizím jazykům všeobecně. Volba lektora je tedy naprosto zásadní, ale není to jeho národnost, co je klíčové. Touto filosofií se vyznačuje celá Channel Crossings, jak ukazuje i příspěvek Vítězslava Bicana, výkonného ředitele.

17Čvn2017

Předškolní programy jsou jedním z typů jazykového vzdělávání, které podléhá módním trendům. Dříve bylo nemyslitelné, aby se děti už ve školce věnovali něčemu jinému než kreslení a zpívání, posléze si rodiče zvykali na kroužky angličtiny a dnes již nabízíme programy půldenní až celodenní. Jejich výhoda spočívá především v tom, že nejde o „umělou“ situaci využívání jazyka, ale o přirozené setkávání s jazykem, jako by byl něco běžně přítomného.

Během delších časových úseků se také tříbí schopnost zohlednit kontext pro volbu jazykového kódu (na lektora mluvíme anglicky, na asistentku česky) a používat jazyk ne ve formě izolovaných slovíček (apple, yellow, outside), ale jakožto komplexní vyjádření typické pro danou situaci (Help me, please.). Tyto dovednosti jsou v rámci angličtin kroužkového typu nepředatelné a jejich osvojování nastává většinou až v rámci školní docházky. S půl–/celodenní angličtinou už ve školce je používání jazyka přirozenější a osvojené dovednosti jsou rychleji využitelné v praxi.