Metodika

Charakteristika programu FIRST STEPS

Cílem tohoto projektu je poskytnout dětem předškolního věku možnost setkávat se s cizím jazykem v běžných situacích a osvojit si tak nikoli školskou znalost, ale dovednosti komunikační a ryze praktické. Z toho důvodu je základním pilířem tohoto projektu role rodilého mluvčího, který s dětmi předškolního věku tráví čas a to nejen „kroužkový“, ale také „obyčejný“. Vzhledem k tomu, že jde často o první setkání s cizím jazykem, pracujeme s označením programu FIRST STEPS.

Jsme přesvědčeni o tom, že věk 3–6 let je ideální pro první kontakt s cizím jazykem. Děti jsou v tomto věku velice citlivé na zvuky, potažmo na slova a obraty, které slyší ve svém okolí. Nepřemýšlí, proč to někdo říká, ale opakují v dané situaci, na daném místě vše, co slyší. Výrazy si spojí s určitými oblastmi, jako když se učí rodný jazyk. Je-li tedy v umývárně, mozek okamžitě nabízí slovíčka jako „wash“, „hands“, „water“, „hot“, „cold“ apod., pokud je čas oběda, jde o jiný okruh slovní zásoby. Mozek velice citlivě vnímá, kde se slovíčkem poprvé přišel do styku, a při dalším opakování této situace přirozeně aktivuje příslušnou znalost.

Curriculum školního roku

Jednotlivé etapy školního roku jsou členěny na dílčí (roční) období. Každé období má ústřední téma, které udává tón celému cyklu a v jehož rámci se dále člení v souvislosti se svátky, počasím, typickými potravinami apod. Tak je přirozeně respektován cyklus kalendářního roku v českém prostředí a program tak navazuje na tradici české kultury, kterou spojuje s prvky anglickojazyčného prostředí. Role programu tedy spočívá v propojování kultur, nikoli v prosazování čistě anglické perspektivy.

Denní program

Den začíná tzv. volnou hrou, která vyplní čas, než je skupina kompletní. Už volná hra je velice důležitou součástí dne: dítě si samo vybere, s čím si chce hrát, a lektor si s ním o tom povídá. Následuje kroužek, při němž se děti setkají s tématem dne a reagují na připravené podněty. Následuje tvůrčí aktivita, svačinka a ještě před obědem pobyt venku. Během každé z těchto činnosti jsou děti neustále podněcovány ke komunikaci v angličtině – když chtějí něco podat, když chtějí přidat, žádají o pomoc apod.

Ukázka měsíčního programu

Téma měsíce Téma týdne Jazykové znalosti a dovednosti Popis programu
My routine What we do 1 · greetings (Hello, Hi x Goodbye, Bye Bye)

· transitions

· songs (Hello song, Goodbye song, Make a circle, Clean up song, Let´s go outside)

· kids yoga

· starting a preschool journal

· talking about emotions (How are you song)

What we do II 2 · transitions songs: Hello, Hows the weather + actions that we do regularly (walk, run, clean up, wash hands, eat) · make a daily visual schedule

· finger paint your name or initials

Numbers 3 · numbers (1-10) · number tracing pages

· counting beads

· lego

Colours 4 · colours · where we see colours

· basic colours association with objects

· pass the colour, colour by number