FIRST STEPS

PROČ FIRST STEPS PROGRAM?

Program FIRST STEPS je koncipován jako program pro nejmenší děti již od věku 3 let. Je navržen tak, aby byl pro děti zajímavý a zároveň se nenásilnou formou osvojily používání angličtiny. Během dne se střídají aktivity tak, aby se „pořád něco dělo“, malé děti udrží pozornost kratší dobu a tomu se program FIRST STEPS přizpůsobuje. Není naším cílem měnit rytmus dětského světa, jen ho využíváme pro co nejefektivnější plánování dne.

Celodenní program

Děti jsou ve styku s angličtinou celý den. Díky tomu není cizí jazyk nic cizího, ale stává se přirozenou součástí jejich života a každodenní rutiny. Při volné hře, svačince, čtení, kreslení i hrách venku je v rámci FIRST STEPS angličtina neustále s dětmi a stává se jejich společníkem naprosto přirozeně, bez pocitu cizosti doplňuje češtinu. Není ambicí programu nahrazovat anglickou školku, ale spíše přinést angličtinu do prostředí, které děti důvěrně znají a cítí se v něm dobře.

Každodenní situace

Anglickojazyčný lektor, který program vede, je přítomen po celý den a je dětem k dispozici nejen v rámci intenzivnějších (kroužkových) částí programu, ale také v běžných (každodenních) situacích. Neomezujeme se na kroužek, učíme děti používat angličtinu v běžných situacích – při jídle, procházce i zavazování tkaniček. Děti nejprve začínají rozumět anglickým výrazům a frázím, protože se učí hrou a hodně jsou využívána gesta. Po několika týdnech začnou děti přirozeně angličtinu používat i samy od sebe.

Přirozená forma

Po celý den je přítomen lektor, který mluví jen anglicky, takže se děti setkávají s angličtinou v nejpřirozenější formě. Tím se pro děti stává angličtina přirozenou součástí reality, intuitivně přepínají kódy a rozlišují kontext, v němž jazyk používají – na lektora mluví anglicky, na asistentku česky. Nemusíte se bát ani o plašší děti – i ty se pod vlivem skupiny přirozeně zapojí do programu, ale v případě potřeby samozřejmě vypomůže česká asistentka.

 

Pokud vás zajímá více informací týkajících se programu FIRST STEPS nebo obecně jazykového vzdělávání dětí předškolního věku, kontaktujte nás na e-mailové adrese firststeps@chc.cz nebo na telefonním čísle 210 215 350.