Imerzní – co to je?

Slyšeli jste v poslední době spojení imerzní metoda, nebo program? Co to tedy je? Slovo pochází z anglického spojení “immersion programme”, často English immersion programme. Překlad takového slova znamená doslova ponoření, vpuštění.

A to je přesně to, co i my uděláme s dětmi. Doslova je ponoříme do angličtiny. Nejlépe k tomu dojde, když děti dělají běžné činnosti: hrají si, staví, vyrábí, kreslí, nebo se třeba oblékají. Během všech těchto činností děti můžeme vystavit anglickému prostředí. Lektor na ně mluví, nebo zpívá písničku. Dáváme dětem možnost všechny zcela běžné situace prožít v angličtině. Proč je to důležité? Tím, že se tyto situace pravidelně opakují, mozek přijme informace o pojmenování činností a slovních obratů výrazně přirozeněji a pamatuje si je déle.