Videa v angličtině – ano nebo ne?

Chtějí vaše děti koukat na videa v angličtině, ale vy nechcete, aby trávily čas u obrazovky? Chcete jim videa pouštět, ale nechcete naplnit jejich den pasivní činností? Pokud video odpovídá věku dítěte, určitě mu neuškodí. Samozřejmě ale platí: všeho moc škodí.

Videa jako Peppa Pig nebo seriály ze supersimpleonline.com mohou dětem předat relavantní slovní zásobu, prohloubit jejich vztah k cizímu jazyku a budou je bavit, takže se na ně budou chtít dívat opakovaně. Nebezpečím je, že vizuální stránka videí bývá dominantní a jazyk je dítě schopno vnímat pouze okrajově. Zároveň, ať chceme nebo ne, jde o pasivní formu předávání jazyka, která není tak efektivní jako aktivní zapojení dítěte do komunikace.

Rozhodnutí, zda dětem videa v angličtině pouštět, je na vás. Z metodického hlediska jsou velice vhodným doplňkem aktivního používání jazyka, ale vzhledem k nekonečnosti internetu je nutné pečlivě vybírat.