Ideální podmínky pro učení?

Co vše ovlivňuje to, jak člověk přijímá informace a učí se čemukoliv novému? V každém případě je to atmosféra, v které se v dané chvíli ocitá. Je ve stresu, nebo ho daná činnost baví? U dětí se tento dojem ještě násobí.

Je naprosto klíčové, abychom dokázali dítě zabavit. Dítě si nemusí uvědomovat, že se něco učí. Zpívá si písničku, kreslí si, nebo hraje hru. Je to právě při běžné činnosti, kdy mozek pracuje a přijímá informace nejlépe.

Dalším důležitým faktorem je pocit bezpečí. Dítě musí vědět, že mu nic nehrozí, nemá strach, není ve stresu, nikdo se na něj nezlobí, a všichni se mu snaží pomoct. Právě proto je pro nás důležitá role lektora, který náš program vede. Ten v ideálním případě umí tyto dvě podmínky dokonale skloubit.