Tichá fáze

Metodik dětských kurzů Vít Vořechovský se 22. 3. 2018 účastnil konference zaměřené mimo jiné na výuku dětí Join the journey. Kromě obecnějších témat měl příležitost se zapojit do diskuse o tom, jak se děti učí jazyky (Language Acquisition) se Zuzanou Strakovou a Ninou Lauder. Rodiče a učitelé, nebojte se tzv. tiché fáze – to, že děti nic neříkají, neznamená, že se neučí!